Rödljusterapi för hjärnhälsa och kognitiv funktion

Rödljusterapi för hjärnhälsa och kognitiv funktion

Det finns möjligheter att förbättra din mentala skärpa och öka minnet, att förbättra kognitiv funktion. Rödljusterapi erbjuder spännande potential att gynna hjärnan på otaliga sätt och läka hjärnrelaterade skador, allt enligt den senaste forskningen.

I denna artikel presenteras det du behöver veta om användning av Rödljusterapi för din hjärna, det tillsammans med vad vetenskapen säger.

 

Hur fungerar Rödljusterapi behandling?

Rödljusterapi, internationellt kallat “Red Light Therapy” har funnits länge. Tekniken utvecklades ursprungligen av NASA (National Aeronautics and Space Administration) på 1980-talet och har hittills studerats i hundratals kliniska studier, inklusive spännande forskning om hjärnhälsa.

Rödljusterapi, är även känd som "fotobiomodulering" är en icke-invasiv ljusbehandling som använder ett smalt spektrum av röda och infraröda ljusvåglängder för att producera ett biologiskt svar i kroppen. Dessa specifika ljusvåglängder har visat sig penetrera och nå djupt in i kroppen.

De röda ljus våglängderna (från 610-670nm) kan absorberas mellan 4 till 5 millimeter i kroppen. 

Infrarött ljus våglängder (från 810-850nm) kan absorbera upp till 5 centimeter i kroppen. 

Detta effektiva ljus har i gengäld en stimulerande och helande effekt på kroppen, inklusive hjärnan. En effekt man i bred forskning påvisat är en del av anledningen till att Rödljusterapi studeras noggrant just nu som ett sätt att förbättra hjärnans hälsa och välbefinnande. Ja, till och med förebygga hjärnrelaterade sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

 

Rödljusbehandling för förbättrad Hjärncellsfunktion

En nyligen genomförd studie, utförd 2019 av fotobiomoduleringsexperten Michael R. Hamblin, visade att en primär fördel med Rödljusterapi är förbättrad metabolisk cellfunktion. När röda och infraröda ljusfotoner absorberas av kroppen stimulerar de metabolisk energiproduktion i mitokondrierna. Dessa kallas ibland "cellernas batterier". Mitokondrier är de energiproducerande centra av celler, inklusive hjärnceller (neuroner) och till och med stamceller som produceras i benmärgen.

Rödljusterapi stimulerar mitokondrier att producera mer adenosintrifosfat (ATP), det primära bränslet för de flesta celler. När cellerna får energi fungerar de mer effektivt.

Däremot uppstår ett tillstånd som kallas mitokondriell dysfunktion när något stör mitokondriernas förmåga att producera ATP. Dessa inkräktare inkluderar ofta oxidativ stress och inflammation, som ofta går hand i hand.

I en artikel från 2014 påvisade forskare från Case Western University att mitokondriell dysfunktion är en direkt orsak till Alzheimers sjukdom. Liknande studier, inklusive denna studie från 2018 av forskare från University of Sydney i Sydney, Australien, bekräftar sambandet mellan mitokondriell dysfunktion och Parkinsons sjukdom.

 

Rödljusterapi forskning: Neuroskydd för bla Parkinsons, Alzheimers och stroke

Stort intresse skapar de studier som observerar de neuroprotektiva effekterna av rött ljus. Detta kan innebära enorma framsteg i behandlingen av degenerativa hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

I en studie från 2007 av forskare från Israel fokuserade man på effekterna av Rödljusterapi på patienter som hade drabbats av en ischemisk stroke, vilket är den vanligaste typen av stroke. Studien fann att 810 nm infrarött ljus gav neuroprotektiva fördelar (skyddade neuroner från skador) och förbättrade återhämtningen bland patienter vars stroke var måttlig till svår.

Fem dagar efter stroken visade patienterna i behandlingsgruppen signifikant förbättring, jämfört med de som inte behandlades med infraröd ljusterapi (kontrollgruppen). Nittio dagar efter sin stroke hade hela 70 procent av behandlingsgruppen ett framgångsrikt resultat, jämfört med bara 51 procent av kontrollgruppen.

Ett annat av Michael R. Hamblins upptäckter under hans studie 2019 som fokuserade på Alzheimers sjukdom var att Hamblins studie visade att rött ljus hjälper till med neuroskydd. Ett skydd vilket säkerställer patienternas överlevnad och livslängd och bromsar onormal celldöd på grund av inflammation.

Under en granskning 2018 analyserade iranska forskare prekliniska och kliniska bevis angående effektiviteten av behandling med infrarött ljus i hjärnan. Granskningen bekräftade den neuroprotektiva effekten av infraröda våglängder.

 

Fann förbättrad kognitiv funktion

Att öka hjärnans kraft är möjligt inte bara hos patienter med degenerativa hjärnsjukdomar eller hjärntrauma. Även hos friska individer med normal hjärnfunktion. Forskning påvisar snabbare inlärning, bättre minnesbevarande och återkallande och skarpt tänkande, som bara är några av de förbättringar av mentala förmågor som kan uppnås genom Rödljusterapi.

Det finns såldes ett direkt samband mellan förbättrad hjärnfunktion och specifika hjärnvågor, som är elektriska impulser i hjärnan. Hjärnvågor förekommer vid olika frekvenser, från långsamma (delta, theta och alfa) till snabba (beta och gamma).

Under en gjord studie från 2012 fann forskare att infraröd ljusterapi vid 830 nm ökar alfa-, theta- och delta-hjärnvågsaktiviteten och minskar beta-hjärnvågsaktiviteten.

Detta liknar effekterna av djup meditation, som kan ha betydande positiva effekter på kognitiv funktion och till och med är känt för att bromsa eller vända åldranderelaterade neurodegenerativa störningar.

En fascinerande studie från 2013 av forskare från University of Texas fann man att Rödljusterapi också främjar ökad aktivitet i hjärnans prefrontala cortex, som är ansvarig för exekutiva funktioner. Dessa inkluderar fokuserad uppmärksamhet, impulskontroll, att sätta och uppnå mål, förutsäga, planera och förutse och koordinera sekvenser av åtgärder.

Samma studie visade andra fördelar med att stimulera hjärnan med rött och infrarött ljus: Behandlingen har visat sig reglera neuronal funktion i cellkulturer, djurstudier och kliniska prövningar som leder till förbättringar av uppmärksamhet, minneshämtning, humör och reaktionstid.

Forskarna föreslår stimulering och behandling med Rödljusterapi riktat mot huvudet, det kan öka kognitiva och emotionella självregleringsfunktioner.

 

Andra fördelar med Rödljusbehandling för kognition

Förbättrat blodflöde till hjärnan: 

Varje gång det finns skador på hudceller eller neuroner (hjärnceller), är främjande av blodflödet ett primärt sätt att påskynda läkningsprocessen. Rött ljus har i olika studier visat sig stimulera cerebralt blodflöde (blodflöde till hjärnan) samtidigt som det ökar hjärnans syresättning hos Alzheimers patienter.

Minskad inflammation och oxidativ stress:

Kronisk inflammation är allmänt erkänd som en stor bidragande orsak till alla kroniska sjukdomar inklusive hjärtsjukdomar, Alzheimers sjukdom, fibromyalgi, depression, kroniskt trötthetssyndrom och många fler.

En mängd forskning pekar på de antiinflammatoriska effekterna av Rödljusterapi. I en artikel från 2017 beskriver Hamblin mekanismerna genom vilka rödljusterapi minskar inflammation. Röda och infraröda våglängder av ljus har visat sig minska grundorsaken till inflammation, vilket är oxidativ stress och ökade fria radikaler.

Forskning: - Ökad stamcellsproduktion:

Stamceller är där specialiserade celler som hjärnceller, blodceller, hjärtmuskelceller och benceller kommer ifrån.

När stamceller utsätts för rött och infrarött ljus aktiveras de. De kan sedan resa genom blodomloppet till det skadade området av kroppen, inklusive hjärnan. När stamceller anländer till platsen för skadan omvandlar de sig själva till den celltyp som behövs för att hjälpa till med läkning.

 

Öka din kognitiv funktion hemma med Rödljusterapi

Idag levereras Rödljusterapi via lågriskenheter, oftast som smidiga kvalitets-paneler. Dessa har betydligt större ljusenergi effekt än de minienheter IR- lampa (sk infraröd lampa) som saluförs i olika slags annonser. Om du är intresserad av att använda denna terapi hemma rekommenderas att du använder medicinskt graderade Rödljusterapi-enheter för att få de optimala fördelarna med Rödljusterapi. Samtliga av Quality Therapy Sweden enheter har relevanta europeiska tester och kvalitetskrav. Panelerna från Quality Therapy Sweden har CE-märkning och håller högsta användarnivå för att lysa naturligt och effektivt rött och infrarött ljus på din kropp.

Observera att Rödljusterapi inte bör betraktas som ett botemedel mot skador från en hjärnskada, neurologiska störningar eller psykiatriska sjukdomar. Vid sjukdomstillstånd, arbeta alltid med läkare för en behandlingsplan och använd Rödljusterapi i en stödjande roll för att främja läkning på cellnivå.

Tillbaka till blogg