Hur fungerar Rödljusterapi på stamceller?

Hur fungerar Rödljusterapi på stamceller?

Stamceller är människokroppens ursprungsceller. När kroppen är frisk ligger stamcellerna som oftast i ett slags vilo- och vänteläge. 

När stamceller delar sig bildas dels en ny stamcell, dels en cell som fortsätter utvecklas till någon typ av vävnad. På så vis kan kroppen ersätta det som är sjukt eller skadat, - stamcellerna står då redo att aktiveras, och har då som uppgift att underhålla och reparera vävnader och organ.

 

Stamceller och deras Funktion

Stamceller erbjuder fördelar på grund av deras anmärkningsvärda förmåga att genomgå differentiering, vilket gör att de kan utvecklas till vilken specifik celltyp som helst i kroppen och deras förmåga att reparera och läka skadad vävnad.  

Mer om stamcellers fördelar, se nedan under rubriken "Fördelar med stamceller".

Stamceller kan omvandlas till olika celltyper, inklusive muskel- och hjärnceller, och till och med reparera skadade vävnader. Tack vare detta menar forskare att stamceller kan spela en viktig roll i behandlingsmetoder och botemedel mot olika medicinska tillstånd och sjukdomstillstånd, som exempelvis Alzheimers, Parkisons, skadade organ, diabetes och hjärtproblem. 

 

Rödljusets Våglängder och Effekter

Rödljusterapi, även känd som lågnivålaserterapi, använder rött och infrarött ljus för att stimulera kroppens naturliga läkningsprocess. Det finns tydlig evidens och mångårig forskning inom området Rödljusterapi.

Med Rödljusterapi exponerar du din kropp med rött och infrarött ljus. Det är en icke-invasiv behandling helt utan biverkningar som tränger djupt in i din hud och fokuserar på att reparera och stärka dina celler, vilket i gengäld enligt mångårig forskning har många märkbara fördelar för ditt välbefinnande.

Rött Ljus våglängder (från 610-670nm) kan absorberas mellan 4 till 5 millimeter i kroppen.

Infrarött Ljus våglängder (från 810-850nm) kan absorbera mellan 5 millimeter till 5 centimeter i kroppen.

När din hud utsätts för Rödljusterapins ljusvåglängder producerar en del av dina celler, som kallas mitokondrier -och ibland kallade "kraftgeneratorer"- mer energi.

En mängd vetenskapliga studier har bevisat att detta hjälper cellerna att reparera sig själva och bli friskare. Detta sporrar till bland annat läkning av hud och muskelvävnad. 

Till skillnad från tex solarier utsätter inte Rödljusterapi din hud för skadliga UV-strålar.

 

Forskning om Rödljusterapi på stamceller

2022 publicerades en betydande studie i Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery Issue. I studien undersöktes effekten av direkt Rödljusterapi på mänsklig benmärg, med fokus på cirkulerande stamceller.

Cirkulerande stamceller (bildas i din benmärg) har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren på grund av deras potentiella roll i regenerativ medicin, som var huvudmotivet till varför studien genomfördes.

Studien påvisade hur endast 10 minuters Rödljusterapi (RLT) riktad mot kroppens skenben kan öka kroppens stamceller, makrofager och andra celler som cirkulerar i blodet upp till 2-4 dagar efter utförd Rödljus-behandling.

 

Presentation av studien:

Studien genomfördes på 15 personer.

Rödljusterapi (infrarött ljus) applicerades på båda skenbenen hos varje person under 10 minuter.

Koncentrationen av olika celler i det cirkulerande blodet följdes genom att jämföra blodprover i förhållande till deras baslinjenivåer före appliceringen av Rödljusterapi.

Studieresultat:

Behandling med rött ljus orsakade en signifikant ökning av koncentrationen av stamceller i det cirkulerande blodet från 3,0% till 10,1% av det totala antalet mononukleära celler, med början ca 2 timmar efter Rödljusterapi (RLT).

Nivåerna av stamceller nådde sin topp 2-4 dagar efter utförd Rödljusterapi-behandling och återgick sedan gradvis till baslinjenivåerna.

Makrofager i det cirkulerande blodet var också betydligt förhöjda efter Rödljusterapi från 6,0% till 7,9% av de totala mononukleära cellerna.

Studiens slutsatser:

Tillämpningen av Rödljusterapi (RLT) hos människor kan avsevärt öka koncentrationen av stamceller och makrofager i det cirkulerande blodet.

Dessa celler kan följaktligen komma in till de nedsatta målorganen och förbättra deras funktion, vilket tidigare visats i experimentella djurmodeller. Dessutom kan resultaten också ha klinisk relevans med avseende på anrikningen av cirkulerande blod i celler som följaktligen kan isoleras för cellterapi.

 

Fördelar med stamceller

Stamceller innehåller naturliga tillväxtfaktorer, vilket betyder att de hjälper till att påskynda kroppens läkningssvar.

Stamceller hjälper också till att minska smärta som orsakas av en sjukdom eller skada, utan att i onödan behöva använda smärtstillande mediciner.

Några av de vanligaste fördelarna med stamceller, enligt forskningen:

  • Det minskar smärtan effektivt.
  • Det förbättrar och minskar återhämtningen efter proceduren.
  • Det ökar funktionalitet, rörelseomfång och flexibilitet.
  • Det hjälper till att undvika operation och även dess risker och komplikationer.
  • Det är ett potentiellt sätt att vända en skada.
  • Det förhindrar nervskador.

Bara för att nämna några av cellernas många fördelar.

 

Slutsats

Om du kämpar med smärta, skada eller andra typer av problem kan stamceller definitivt hjälpa din kropp att läka och reparera sig snabbare, - det med behandlingar utan risker och biverkningar. Du känner nu till att Rödljusterapi enligt gjorda studier hjälper kroppen att släppa ut dessa viktiga celler i blodomloppet och det är definitivt något att dra nytta av. 

Vid behandling med panel, rikta ljuset mot skenbenen!

Tillbaka till blogg