Ett ljus i mörkret: Rödljusterapi för psykisk ohälsa och depression

Ett ljus i mörkret: Rödljusterapi för psykisk ohälsa och depression

Tillhör du de flertalet människor som upplever depression, humörsvängningar, kronisk trötthet och/eller lider av ångest och därmed inte kan njuta av livet till fullo iom avsaknad av harmoni. Är du i en situation där det mesta då och då känns meningslöst och du då är mindre benägen att kunna värdera något av det vackra runt dig. De mörka höst- och vintermånaderna i norr gör i sådana lägen knappast saken bättre.

Ljusterapi är enligt forskning och flera gjorda studier ett av de säkraste sätten att behandla olika typer av depression och tillstånd förknippade med trötthet, ångest, depression, säsongsbetonad depression, inre stress och olika slags av psykisk ohälsa.

 

Hur ljus påverkar din mentala hälsa

Ljus spelar väldigt många viktiga roller för människokroppen och det är avgörande för vårt välbefinnande. Alla människor behöver naturligt ljus för att vår kropp & själ ska vara frisk & kry och kunna fungera optimalt. Ljus är lika viktigt för människokroppen som mat och vatten, men vi människor är numera mer inomhus än någonsin tidigare. Faktum är dock att det allra mest dominerande elementet i naturen för att allt ska fungera, som tyvärr allt oftare förbises i det moderna hälso paradigmet, är ljuset. Det är livsviktigt!

Några av de största huvudanledningarna i det moderna samhället och kroniska sjukdoms-epidemin världen över är all exponering av Blått ljus (överstimulerande) i kombination av brist på naturligt dagsljus i vårt dagliga liv.

 

Varför använda Röd och Infraröd Ljusterapi?

När vi inte får tillräckligt med naturligt ljus påverkar det varje cell och processer i vår kropp. Vi människor är skapta för att använda och få solljus för optimal hälsa. Ett hälsosamt ljus är viktigt för varje cells funktion, och brist på ljus kan leda till kroniska sjukdomar och allvarliga hälsoproblem.

Brist på solljus har varit känt länge att orsaka trötthet, ångest och depression eftersom ej tillräckligt av solsken och ljus tömmer serotonin- och dopaminnivåerna i hjärnan. De låga nivåerna kan leda till en känsla om svagt och lågt humörtillstånd.

Att vistas inomhus under längre perioder påverkar dessutom det psykiska välbefinnandet. Förutom depression och ångest är låga nivåer av serotonin också associerade med depressiva störningar som säsongsbetonad affektiv störning, en typ av humörstörning som påverkas av mindre dagsljustimmar.

 Rödljusterapi kan specifikt:

  • Öka kroppens energinivåer
  • Stöd för ett balanserat humör
  • Förbättra mental klarhet
  • Förbättra allmän positivitet, lugn och minska ångest
  • Minska säsongsbetonad depression 

 

EXEMPEL PÅ AKTUELL FORSKNING PÅ DEPRESSION - MED BEHANDLING AV RÖD OCH INFRARÖD LJUSTERAPI: 

  • I en studie från 2015 utvärderade forskare effektiviteten av Rödljusterapi på symtom på traumatisk hjärnskada (TBI). En patient fick 20 behandlingar med infrarött ljus under 2 månader. Symtomen mättes med hjälp av klinisk undersökning och ett patientdagboksystem. Patienten visade signifikanta förbättringar på depression, ångest och sömnlöshet, och kognition och livskvalitet förbättrades också.
  • En litteraturöversikt från 2016 fokuserade på studier som undersökte sambandet mellan MDD och vissa biologiska processer, nämligen hjärnans metabolism, inflammation, neurogenes (bildandet av nya neuroner) och oxidativ stress. Forskarna drog slutsatsen att Rödljusterapi är en lovande behandling för depression, och kan också vara effektiv för behandling av komorbida ångeststörningar.
  • I en studie från 2017 fick 39 deltagare som led av depression behandlingar av infrarött ljusterapi (mellan 8 och 34 sessioner, beroende på patientens förbättring, med 9-12 minuter vardera). Nittiotvå procent (92%) av patienterna visade en dramatisk minskning av depressionssymtom, med många som visade signifikant förbättring efter bara 4 sessioner.
  • I en klinisk test 2018 fick 20 personer som led av MDD en transkraniell Rödljusterapi eller en placebobehandling i 20-30 minuter två gånger i veckan i 8 veckor. HAM-D17 användes för att mäta graden av depression hos deltagarna under hela behandlingen. Efter 8 veckor var HAM-D17-poängen signifikant lägre i behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen.

 

Även om det finns ett tydligt behov av ännu mer forskning om Rödljusterapi och psykisk ohälsa, särskilt större studier för att göra det möjligt att ännu bättre tolka resultat och framsteg har Rödljusterapi stor potential att vara ett säkert och effektivt alternativ, eller kompletterande behandling till antidepressiv medicin.

Dessutom har Rödljusterapi massor av andra fördelar, av vilka många kan hjälpa till att behandla komorbida tillstånd eller sekundära symtom, till exempel sömnstörningar (ett vanligt problem för de med depression) och fysiska symtom som muskel- och ledvärk och huvudvärk.

Även om Rödljusterapi för oss människor kan ge ovanstående fördelar, bör Rödljusterapi aldrig ersätta att arbeta tillsammans och konsultera med sjukvårds- alt. mentalvårdspersonal eller ersätta andra beprövade behandlingar för ångest, depression, psykisk ohälsa etc.

Tillbaka till blogg