Rödljusterapi effektivt vid muskelsträckning, spända muskler - och förebyggande

Rödljusterapi effektivt vid muskelsträckning, spända muskler - och förebyggande

Det är tydligt att behandlingar med Rödljusterapi slappnar av våra muskler, får bukt på stelhet i kroppen vilket lindrar, mjukar upp och även i vissa fall reparerar muskelsträckningar, muskelbristning, inflammerad hälsena, kramper och smärta. Det beskriver den intressanta forskning som finns inom området.

Våra muskelceller har fler mitokondrier än andra typer av celler, eftersom de kräver mer energi för att fungera. Det är därför de är särskilt mottagliga för behandlingar med infrarött ljus och rött ljus. Ökad ATP-syntes leder till optimal funktion i muskelcellen. Detta leder i sin tur till bättre kondition, förbättrad rehab vid skador och ökade förutsättningar till atletisk prestation.

Rödljusterapi verkar dessutom på fettcellerna, vilket gör att de kan frigöra lipider i blodomloppet. En del av detta fett tas sedan upp av muskelcellerna för att användas som energi. Behandling med rött ljus minskar också inflammation, genom att öka blodflödet och genom att överladda kroppens antioxidantsvar.

Behandlingar med infrarött ljus och rött ljus är för många ett relativt nytt område när det gäller fitness, idrott, - vid fysisk aktivitet, men det finns redan en omfattande mängd forskning om ämnet. Infrarött ljus och rött ljus har enligt flertalet studier såldes en liknande effekt på våra muskler som behandlingar visats sig ha på leder, rygg, nacke, knän, fötter, hälsenor, fingrar och armbågar där studier och erfarenheter påvisat kunna lindra värk, smärta och stelhet.

 

Hur kan Rödjusterapi hjälpa till med vår muskelhälsa?

Aktuell forskning tyder på att rött och infrarött ljusterapi kan påverka de biokemiska markörerna som används för att mäta återhämtning och muskelskador positivt. Många studier där behandling med Rödljusterapi applicerades före eller efter träning har visat signifikanta minskningar av blodlaktatkreatinkinas och C-reaktiva proteinnivåer. Det finns dock en viss motsägelse i dessa studier om huruvida behandlingen var effektivare före eller efter träning.

Från flera håll rekommenderas behandling med infrarött ljus och rött ljus ca 3–5 minuter före träning för att förebygga skador och igen i 10–20 minuter efter träning för återhämtning och förebyggande. För smärtbehandling kan det vara bäst att använda Rödljusterapi cirka 6-15 minuter var tillfälle 3-5 gånger i veckan,- under flera månader.


Hur och varför fungerar det?

Rödljusterapi är en säker, icke-invasiv behandling under vilken naturligt rött ljus och infrarött ljus penetrerar huden och cellerna med hjälp av paneler med medicinsk kvalitet. När den väl når mitokondrierna stimulerar den produktionen av adenosintrifosfat (ATP), din kropps naturliga energivaluta. Ökad produktion och distribution av ATP i hela kroppen har otaliga hälsofördelar. 

Som vi känner till så är en av de viktigaste begränsande faktorerna för vår kondition och vår kropps välmående för prestation, ett behov av optimala vilotider mellan träningspassen. Vetskapen att det ofta är nödvändigt att vila muskler och kropp under en dag eller mer pockar på samtidigt som detta resulterar i färre träningspass, vilket i sin tur kan leda till långsammare framsteg och oro för sämre prestationer. Detta är ett särskilt svårt hinder för idrottare och motionärer på högre nivå, som ofta vill följa en strikt träningsdos och välfyllt träningsschema.

Forskare har observerat en minskning av fördröjd muskelömhet (DOMS) hos deltagare som utsatts för infrarött och rött ljus. Vidare har Rödljusterapi visat sig förhindra träningsinducerad muskelskada och minska oxidativ stress (oxidativ stress uppstår när det finns en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter i kroppen, vilket begränsar dess förmåga att avgifta). *1 *2 *3 *4

Gjorda forskningsresultat kring Rödljusterapi är inte bara lovande för alla vars träningsresa drabbas av skador. De kan även ge viktiga steg inom både idrottsmedicin och rehabilitering. 

Inflammationsrelaterade tillstånd som artros, bursit och tendinit svarar ofta väldigt bra vid behandlingar med Rödljusterapi. Infrarött och rött ljus är också användbart och effektivt för att reparera skadad vävnad. Detta inkluderar både mjuka vävnader, som huden, och hårdare vävnader, som ligament, senor, muskler och till och med kroppens ben.

Skador är idrottarens största fiende. Det kan stoppa dina framsteg fullständigt och sabotera de framgångar och upplevelser du planerat för. Således, ju snabbare dina skador kan läka, desto snabbare kan du komma tillbaka på rätt köl igen, - och dessutom få värdefulla kunskaper hur agera förebyggande!

Vissa studier visar att behandling med Rödljusterapi är mer effektiv för muskelåterhämtning än kryoterapi både ensamt och i kombination med Rödljusterapi.  Det verkar också vara effektivare än nedsänkningsterapi i kallt vatten (isbad) för muskelåterhämtning efter träning.  Dessa upptäckter kan ha viktiga konsekvenser för högpresterande idrottare och motionärer. *5 *6

Enligt den fleråriga forskning som finns visar Rödljusterapi vara mycket lovande i sin förmåga att hjälpa till att läka skadade muskler och annan vävnad. En metaanalys som genomfördes 2013 i en studie som involverade både människor och djur drog forskare slutsatsen att Rödljusterapi kan vara ett effektivt verktyg vid behandling av skadade muskler hos idrottare och icke-idrottare. De nämnde att det till och med som en potentiellt effektiv behandling av Duchennes muskeldystrofi. *7

I en genomförd studie på universitetsidrottare testades effekten av infrarött ljus och rött ljus vid återgång till träning efter skada. RTP definieras som att komma tillbaka i träningen  eller spela efter skada. De skador i studien som observerades inkluderade knäproblem, stukningar, "hamstring"/muskelsträckning (baksida lår), Achilles tendonitis, interkostala frakturer (revben), axelproblem, stukningar, magmuskelproblem och fotfrakturer. Med andra ord ganska vanliga idrottsskador.  Forskarna fann att regelbunden behandling med Rödljusterapi påskyndade RTP signifikant (9,6 dagar jämfört med 19,23 för kontrollgruppen). *8

En tidigare studie fann att behandling med rött ljus är effektiv vid behandling av smärta i samband med hälsenan, vilket kan bidra till att förkorta återhämtningstiden vid skada. *9

En annan tidigare studie granskade effekterna av Rödjusterapi på smärta i samband med tendinopati. Forskarna antog att behandla med infrarött ljus och rött ljus hjälper vid smärta genom att öka blodflödet till det drabbade området.  Detta påskyndar i sin tur läkningsprocessen genom att minska smärta/smärtcykeln (där smärta leder till kramper vilket förvärrar smärtan). *10

Slutsats

Med hjälp av en Rödljusterapi-panel av medicinsk kvalitet kan du som idrottsutövare och motionär egenbehandla, nu med större insikter och kunskap inom ämnet infrarött ljus och rött ljus.

 

Vetenskapliga källor och medicinska referenser:

*1 *2 *3 *4
Antonialli FC, De Marchi T, Tomazoni SS, et al. Phototherapy in skeletal muscle performance and recovery after exercise: effect of combination of super-pulsed laser and light-emitting diodes. Lasers Med Sci. 2014;29(6):1967-1976.

Ferraresi C, Bertucci D, Schiavinato J, et al. Effects of Light-Emitting Diode Therapy on Muscle Hypertrophy, Gene Expression, Performance, Damage, and Delayed-Onset Muscle Soreness: Case-control Study with a Pair of Identical Twins. Am J Phys Med Rehabil. 2016;95(10):746-757.

Borsa PA, Larkin KA, True JM. Does phototherapy enhance skeletal muscle contractile function and postexercise recovery? A systematic review. J Athl Train. 2013;48(1):57-67.

Qiaochu Sun, Hye-Eun Kim, Hyejoung Cho, Shuhan Shi, Byungkuk Kim, Okjoon Kim, Red light-emitting diode irradiation regulates oxidative stress and inflammation through SPHK1/NF-κB activation in human keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2018;186: 31-40.

*5 *6
Fisher SR, Rigby JH, Mettler JA, McCurdy KW. The Effectiveness of Photobiomodulation Therapy Versus Cryotherapy for Skeletal Muscle Recovery: A Critically Appraised Topic. J Sport Rehabil. 2019;28(5):526-531.

Leal Junior EC, de Godoi V, Mancalossi JL, et al. Comparison between cold water immersion therapy (CWIT) and light emitting diode therapy (LEDT) in short-term skeletal muscle recovery after high-intensity exercise in athletes--preliminary results. Lasers Med Sci. 2011;26(4):493-501.

*7
Ferraresi C, Hamblin MR, Parizotto NA. Low-level laser (light) therapy (LLLT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light. Photonics Lasers Med. 2012;1(4):267-286.

*8
Foley J, Vasily DB, Bradle J, Rudio C, Calderhead RG. 830 nm light-emitting diode (led) phototherapy significantly reduced return-to-play in injured university athletes: a pilot study. Laser Ther. 2016;25(1):35-42.

*9
Bjordal JM, Lopes-Martins RA, Iversen VV. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis measurement of peritendinous prostaglandin E2 concentrations. Br J Sports Med. 2006;40(1):76-80.

*10
Doyle AT, Lauber C, Sabine K. The Effects of Low-Level Laser Therapy on Pain Associated With Tendinopathy: A Critically Appraised Topic. J Sport Rehabil. 2016;25(1):83-90.
Tillbaka till blogg