Artrit och ledbesvär - påvisade resultat med Rödljusterapi

Artrit och ledbesvär - påvisade resultat med Rödljusterapi

Artrit, ofta beskrivet som ledbesvär är den främsta orsaken till funktionshinder, med återkommande smärta från inflammation i en eller flera kroppsleder. Artritiska symtom inkluderar vanligtvis stelhet, smärta, molande värk och svullnad i eller runt lederna. De drabbades reaktioner ger till synes enkla vardagliga sysslor till en kamp och begränsar kraftigt fysisk aktivitet. Många med knäproblem, knävärk, ont i armbågar, muskelvärk och värk i lederna m.m rapporterar om positiva upplevelser med Rödljusterapi.

Flera genomförda och intressanta studier har visat att rödljusterapi kan vara en fördelaktig lösning för personer med artrit och andra inflammatoriska tillstånd.

 

Forskning: Röd och infraröd ljusterapi hjälper till att lindra smärta

Skillnaden jämfört med smärtstillande mediciner så blockerar ej rödljusterapi människans uppfattning om smärta. Enligt fakta från flera gjorda studier om rödljusterapi påvisas det att fungera på cellnivå för att främja cellulär hälsa och minska inflammation, vilket sedan minskar smärtsignaler vid källan.

Röd och infraröd ljusterapi aktiverar stamcellsproduktion i benmärgen för att stödja läkningsprocessen. Stamceller är icke-specialiserade celler som är närvarande i ett inaktivt tillstånd i hela kroppen. När de behövs, som vid en skada, infektion eller cellskada från inflammation så transporteras stamceller via blodbanan till det drabbade området. Där utvecklas de till vilken cell som helst som behövs.

Under en studie från 2017 fann forskare att rött ljus terapi hjälper till att öka regenereringen och tjockleken av brosk och minska artrossmärta. Patienter med knäartros behandlades med ljusterapi tre dagar i veckan under fyra veckor. Resultat mättes också åtta veckor efter behandlingen. Forskare fann här betydande skillnader i både smärtlindring och förbättrad brosktjocklek.

I en utförd klinisk test 2013 framkom det att behandling med rött ljus var framgångsrikt hos utvalda patienter som behandlade revor i menisken, som är brosk på framsidan av knäleden. Fyra veckor efter att man fått behandling med rött ljus rapporterade behandlingsgruppen en statistiskt signifikant minskning av symtomen jämfört med placebogruppen. Forskarna föreslår att Rödljusterapi är ett giltigt övervägande för de patienter med meniskrevor som ej vill genomgå operation.

 

Rött ljus förbättrar kollagenproduktionen

Kollagen utgör cirka 60 procent av människokroppens brosk. En ökad kollagenproduktion kan hjälpa till att läka skador på brosket i knän och andra leder.

Broskets huvudsakliga funktion är att förbinda ben och ge en slät, smord yta som gör att lederna kan böjas. Utan detta nödvändiga brosk kommer man sannolikt att uppleva mild till svår ledsmärta när man böjer en led. Brosk dämpar också lederna så att de kan bära vikten av kroppen, utan att skada benen.

 

Slutsats med Rödljusterapi

Sammanfattningsvis, enligt gjorda studier är rödljusterapi en icke-invasiv och naturlig behandling som har visat sig vara effektiv att kunna minska smärta och inflammation hos personer med artrit och andra inflammatoriska tillstånd. Det är viktigt att notera att rödljusterapi inte bör användas som ersättning för andra medicinska behandlingar. Den är allra bäst att använda som en kompletterande behandling till traditionella medicinska terapier. Rådgör gärna med läkare om du lider av artrit, innan du påbörjar din rödljusterapi behandling hemma för dina besvär.

Tillbaka till blogg