Förbättra din sömn med Rödljusterapi

Förbättra din sömn med Rödljusterapi

Det är många av oss som kämpar med att få tillräckligt med sömn, eller för ett tillräckligt lugn för att kunna somna. Kvalitetssömn är avgörande för en hälsosam, balanserad livsstil. Det är viktigt att inte enbart få tillräckligt med sömn, nyckeln är också att få en djup vilsam sömn som är i linje med din kropps dygnsrytm.

En stor faktor till sömnstörningar/sömnproblem och för få timmars sömn är att vi människor inte får tillräckligt med naturligt ljus för optimal sömn och god hälsa i den här artikeln tar vi upp vikten av sömn, dygnsrytm, cellbalans, vilken typ av ljus och färg som hjälper dig att kunna sova bättre. Vi kommer också förklara hur Rödljusterapi används för att förbättra sömnen och förbättra sin egna cellulär funktion.

 

Naturligt ljus och dess betydelse i vår moderna livsstil

Människor är idag omgivna av konstgjort blått ljus från olika slags skärmar och takbelysning. Många tillbringar över 90% av våra dygn inomhus.

En överbelastning av artificiellt blått ljus kan orsaka huvudvärk och även göra det svårare att somna och sova. När vi varje dag tar in allt detta klarblå ljus från bl a bärbara datorer, TV-apparater och telefoner, särskilt innan vi går och lägger oss, får våra kroppar en signal att vi ska vara- och hålla oss vakna. Även om vi samtidigt känner oss trötta.

Melatonin är det naturligt förekommande hormonet som reglerar sömn och vakenhet. Ny forskning visar att behandlingar med rött ljus kan hjälpa människor att producera mer av sitt egna naturliga melatonin än vid tex exponering från andra ljuskällor såsom blått ljus. Rödljusterapi är naturligt ljus och rött ljus är mycket mindre ljust än blått ljus och dessutom med en lägre färgtemperatur än dagssolen.

Genomförd forskning påvisar att rött ljus inte stör din sömncykel, såsom starkt blått ljus. Tvärtom, Rödljusterapi visar upp positiva kliniska resultat för personer med sömnlöshet och sömnstörningar. Det genom att förbättra sömnkvaliteten och varaktigheten, och att rött ljus hjälper människor att producera mer av sitt egna melatonin.

 

Hur hjälper röd och infraröd ljusterapi dig att sova?

Naturligt ljus är en nyckelingrediens för en hälsosam dygnsrytm och rätt balanserad sömn. Om du är en person som kämpar med att kunna sova kan ditt dagliga ljusintag vara en stor faktor. Rödljusterapi-behandlingar kan dock ge dig ett naturligt ljus som du skulle kunna få från solen, men utan UV-strålar, överskottsvärme eller behov av ett soligt väder.

Rödljusterapi, med det naturliga ljuset ger enligt bred forskning dina celler det du behöver för att skapa mer kärnenergi från ATP (adenosintrifosfat). Detta hjälper din kropp att fungera mer effektivt, ger dig förutsättningar att kunna läka snabbare och har påvisat ge imponerande resultat genom att kunna producera mer naturligt melatonin för förbättra sömnstörningar och sömnlöshet.

Rödljusterapi-behandlingar är snabba och enkla: Du sitter ned, eller står framför panelen i rödljuset i 5 till 15 minuter. Helst varje dag.

Behandlingar med Rödljusterapi har visat fantastiska sömnresultat i en rad kliniska studier:

En studie om sömn för professionella basketspelare påvisade i en 2-veckors behandling med rött ljus på kvällen att spelarnas sömnkvalitet förbättrades på kort sikt. Baserat på resultaten föreslog forskarna att rött ljus skulle vara en bra och effektiv icke-invasiv, drogfri/läkemedelsfri lösning för sömnproblem. 

Forskning visar hur nära humör- och sömnstörningar är sammankopplade. Delar av hjärnan som reglerar sömnen har också visat sig ha en nära inverkan på humöret. I en studie från 2013 drogs slutsatsen att "nästan alla människor som lider av humörstörningar har betydande störningar i dygnsrytmen och sömn-/vakencykeln."

I en genomförd forskning, en detaljerad 3-veckors studie med 19 personer i en kontorsmiljö publicerad 2019 fann forskarna att användning av en kombination av rött och omgivande vitt ljus på eftermiddagen förbättrade dygnsrytmen och ökad vakenhet under perioden efter lunch. Den tid då många människor har en dipp i energinivå.

En studie från 2019 om sömnsvårigheter visade att rött ljus som levereras till slutna ögonlock, vid nivåer som inte dämpar melatonin, kan hjälpa till att lindra sömnrubbningar till när man vaknar.

 

Slutsats

Rött ljus på natten stör inte sömnen som blått ljus gör. Faktum är att rött ljus kan förbättra din sömn. 

Om du är öppen till att börja använda rödljusterapi för att själv kunna få en bättre sömn, välj då högklassiga rödljusterapi produkter dagligen som avger rött ljus-våglängder istället för enbart glödlampor som är röda. Försök dessutom att inte utsätta dig för mycket blått ljus på kvällarna. För att kunna optimera din dygnsrytm, utnyttja alltid tid i solsken när tillfälle ges och/eller rött ljus - även dagtid.

Just sömnproblem kan också ha inverkan på både din fysiska och mentala hälsa. Om dina sömnproblem fortsätter, prata medicinsk expertis för att ta reda på vad dina nästa steg bör vara.

Tillbaka till blogg