Rödljusterapi - för återhämtning, förbättrad energi och rehab

Rödljusterapi - för återhämtning, förbättrad energi och rehab

Rödljusterapi är ett naturligt och icke-invasivt behandlingsalternativ som ger låga våglängder av rött och infrarött ljus, - för att stimulera egenläkning och återhämtning för människokroppen. Dessa behandlingar har visat sig ha många olika och intressanta fördelar för muskelåterhämtning och ökad energi.

 

Infrarött Ljus Forskning: Minskar inflammation 

Rödljusterapi (Red Light Therapy) har i flera gjorda forskningsstudier visat sig minska inflammation i kroppen, vilket i sin tur kan hjälpa till att påskynda muskelåterhämtning efter träning, tävling och vid olika slags skador.

Inflammation är ett naturligt svar på vävnadsskador, men det kan också orsaka obehag och hindra kroppens förmåga att läka. Genom att minska inflammation kan Rödljusbehandling bidra till att minska muskelömhet och stelhet, - och att främja läkning.

Flera mycket intressanta uttalanden inom området ger Dr Michael Hamblin vid Harvard Medical School i USA:  "En av de mest reproducerbara effekterna av PBM (fotobiomodulering med rött och infrarött ljus) är en påvisad minskning av inflammation, vilket är särskilt viktigt för ledersjukdomar, traumatiska skador, besvär med lungor samt i hjärnan."

Dr. Hamblin menar att "till en början, under den akuta inflammatoriska-fasen har infrarött ljusterapi (IR-ljus) både pro-inflammatoriska effekter och antiinflammatoriska effekter."

Det står tydligt att infrarött ljus mot inflammation ger effektiv behandling på inflammation när det behövs (under den akuta läkningsfasen).

 

Främjar vävnadsreparation & ger förbättring av cirkulationen

Användning av Rödljusterapi kan dessutom stimulera produktionen av kollagen och andra proteiner som är nödvändiga för att reparera skadad vävnad. Detta kan vara särskilt användbart för återhämtning från muskelbristningar, blåmärken, skärsår och andra skador. Dessutom kan Rödljusterapi-behandlingar bidra till att stimulera produktionen av nya blodkärl, vilket kan förbättra blodflödet till det behandlade området och stödja återhämtningsprocessen.

Rött och infrarött ljus (ir-behandling), kan enligt påvisad forskning förbättra blodflödet till det behandlade området, vilket kan hjälpa till att leverera syre och näringsämnen till musklerna och stödja återhämtningsprocessen. Förbättrad cirkulation kan också bidra till att minska muskeltrötthet och ömhet, vilket kan göra det enklare att återhämta sig efter träning, tävling eller skada.

 

Förbättring av atletisk prestation 

Vissa studier har dessutom påvisat att Rödljusterapi kan förbättra atletisk prestation, genom att öka muskelstyrka, uthållighet och kraft. Det kan också minska muskeltrötthet och ömhet, vilket kan hjälpa idrottare och motionärer att återhämta sig snabbare efter träning. 

I en metaanalys från 2015 genomförda av forskare från São Paulo, Brasilien drogs slutsatsen att rött ljus som applicerades före träning resulterade i betydande förbättringar av tid till utmattning/fysisk trötthet, antal repetitioner och påvisade snabbare återhämtning efter träning.

Tjugo manliga tävlingscyklister deltog i en studie 2018 om neuromuskulär trötthet. Behandlingsgruppen fick Rödljusterapi (RLT) före cykeltester och tider uppmättes till utmattning. De som behandlades visade ökad träningstolerans, ökad maximal syreupptagningsförmåga, högre maximal utfall i tiderna i utmattningstesterna.

I en annan studie från 2012 fick 22 otränade manliga idrottare antingen infraröd ljusterapi eller placebo fem minuter innan ett löptest med progressiv intensitet utfört till utmattning. Behandlingsgruppen uppvisade ökad och tydlig träningsprestation, minskad träningsinducerad oxidativ stress och minskade muskelskador.

 

Förbättring av energi 

Rödljusterapi har visat sig förbättra energinivåerna och minska trötthet hos många människor. Detta genom att stimulera produktionen av ATP (adenosintrifosfat), som är den primära energikällan för kroppens celler. Behandling med rött och infrarött ljus kan också hjälpa till att öka produktionen av serotonin och dopamin, som är två av kroppens kemikalier som bidrar till vårt allmänna välbefinnande och kan ge oss en ökad känsla av energi och välmående.

Sammantaget är Rödljusterapi ett säkert och effektivt behandlingsalternativ som kan stödja kroppens naturliga läkningsprocesser och främja återhämtning från olika slags skador, besvär, sjukdomar och hälsoutmaningar. Ett naturligt sätt för sin egna rehab.

Tillbaka till blogg