Vad är fördelarna med IR-behandling?

Vad är fördelarna med IR-behandling?

Under de senaste åren har det funnits en stor trend för naturliga och holistiska hälsoinnovationer kontra piller och mediciner. En av dessa kreativt framväxande lösningar inom hälso- och friskvårdsområdet är infraröd ljusterapi, IR-behandling. Detta är en typ av terapi och behandling som innebär att huden och kroppen utsätts för låga nivåer av nära-infrarött ljus (NIR). Det specifika ljuset gör många gånger underverk, och du kommer i och med den här läsningen förstå varför.

Infrarött ljus är en av flera innovativa terapier som internationellt utförs vid behandlingar på människor med akut eller kronisk smärta. IR-behandling använder specifika våglängder av ljus som kan levereras till områden av kroppen som har olika former av skador. Infraröd terapi är känt under olika namn, det inklusive fotobiomodulering, lågnivåljusterapi, nära IR/NIR samt IR-behandling. Vissa behandlar dessutom med rött ljus omväxlande eller samtidigt med infrarött ljus, även om varje våglängd har olika fördelar.

Till skillnad från ultraviolett (UV) ljus, som kan orsaka skador på huden, ökar infrarött ljus enligt gjorda studier cellregenerering. Under denna terapi distribueras det infraröda ljuset direkt till området med inflammation eller skada med specifika våglängder, vilket enligt mångårig forskning förbättrar cellreparationen.

En av egenskaperna med infrarött ljus är dess förmåga att penetrera ner under hudlagren, vilket ger ett mycket större djup som effektivt kan ge smärtlindring. Faktum är att denna invasiva, naturliga och smärtfria metod kan ge ett stort antal hälsofördelar, utan att skada huden såsom vid UV-strålning.

 

Rött kontra infrarött ljus

Även om det ofta används omväxlande och/eller tillsammans som Rödljusterapi finns det en skillnad mellan rött ljus och infrarött ljusterapi. Behandling med rödljus avser användningen av synligt rött ljus med en våglängd på 610-670nm som kan absorberas mellan 4 och 5 millimeter in i kroppen. Medan infraröd ljusterapi, IR-behandling, avser användning av osynligt ljus med en våglängd från 810-850nm som kan absorbera mellan 5 millimeter och 5 centimeter in i kroppen.

Infrarött ljus tränger in i hudens inre lager på cirka 5 centimeters djup. Därför når det musklerna, nerverna och till och med benen. Många studier har visat att en frekvens av infrarött ljus, med våglängder från 810-850nm nanometer, bäst används för att läka inflammatoriska tillstånd.

 

Hälsofördelar med infraröd ljusterapi

Kardiovaskulära fördelar

Behandling med IR-ljus kan ge fördelar för de som har högt blodtryck och försämrat blodflöde genom stora artärer (endoteldysfunktion). Denna gynnsamma effekt beror möjligen på ökad kväveoxidproduktion, eftersom kväveoxid är en känd vasodilator.

I en studie med 25 män med minst en hjärtriskfaktor visade en signifikant förbättring av endotelfunktion, blodtryck och fasteblodsocker efter bara två veckors daglig Waon-behandling, - vilket är IR-behandlingar.

 

Metaboliska fördelar

Höga nivåer av blodsocker kan förbättras efter infraröd behandling. Möjligen är det på grund av ett ökat blodflöde som sker vid IR-behandling, ungefär samma process som sker under träning och det som underlättar glukosupptaget från blodet.

 

Ländryggssmärta

Ländryggssmärta är en av de vanligaste typerna av smärta som rapporteras inom sjukvården. Det kan leda till funktionshinder, dålig livskvalitet och frånvaro från arbete.

En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad studie på 39 patienter utvärderades infraröd terapi och där fann man en signifikant minskning av ländryggssmärta i slutet av den sju veckor långa kontrollperioden.

Smärtpoäng i behandlingsgruppen förbättrades från ett genomsnitt på 6,94/10 i början till 3,05/10 i slutet av studien. En liknande minskning sågs inte i placebogruppen.

 

Kronisk smärta

Kronisk smärta av vilken orsak som helst kan vara invalidiserande - påverka humör, livskvalitet och försörjning. Infraröd terapi påverkade den egna försörjningen positivt två år efter behandlingen: 77% av patienterna som fick IR-behandling återgick till arbetet, jämfört med 50% i kontrollgruppen.

 

Fibromyalgi

En öppen studie av 13 kvinnliga patienter med fibromyalgi utvärderade användningen av Waon-, IR-behandling. Här fann man en signifikant minskning av smärta under behandlingen och vid 14 månaders uppföljningsobservation.

 

Infrarött ljus: Ett naturligt och säkert sätt att påskynda läkning

IR-behandling är ett naturligt och säkert sätt att öka energi, påskynda läkning, påverka inflammation, öka cirkulationen och förbättra hudens hälsa, bland många andra fördelar. Det bästa är att det inte undertrycker några symtom, utan snarare uppmuntrar kroppen att läka sig själv på en djup nivå. Helt naturligt, smidigt och enkelt, det helt utan biverkningar.

De som vill behandla hemma med egen Rödljuspanel kan enkelt ställa inställningen att enbart välja infraröd ljusterapi/IR-behandling, alternativt om man önskar behandla smidigt med både rött och infrarött ljus - Rödljusterapi.

Tillbaka till blogg