Rödljusterapi - framgångar i reumatism- och fibromyalgi-studier

Rödljusterapi - framgångar i reumatism- och fibromyalgi-studier

Det är i flera studier påvisat att rött ljus och infrarött ljus kan vara fördelaktigt vid reumatism och olika reumatiska problem, fibromyalgi, vid nackproblem, ryggproblem och vid återhämtning efter gjord höft- och/eller knäoperation.

 

Rött och infrarött ljus: Cellulär regenerering

Rödljusterapi syftar på att utsätta kroppen för ljus i det röda och infraröda (IR)-spektrumet med målet att producera hälsofördelar. Behandlingar är helt smärtfria och inga kända biverkningar har rapporterats..

Förklaringarna kring effekterna vid behandlingar med Rödljusterapi ska fokuseras på dess förmåga att öka cellulär energigenerering. Mer specifikt ses rött ljus och infrarött ljus stimulera aktiviteten hos mitokondriella proteinet cytokrom c-oxidas (CCO), vilket ökar ATP-produktionen.

Denna ökning av ATP-syntes kan i sin tur leda till förbättrad vävnadsreparation, förändringar i genuttryck och generering av cellsignalmolekyler, vilket alla potentiellt kan bidra till de biologiska effekterna av Rödljusterapi.

Det har genom forskning och studier påvisat framgångar och effekter hos grupper med fysiska problem och dagliga besvär vid behandlingar med Rödljusterapi.

 

Rödljusterapi forskning: 

Här är ett axplock av det man kommit fram till i gjorda, här nämnda studier.

Fibromyalgi studie:

"Denna metaanalys av 9 kontrollerade studier på personer med fibromyalgi fann att rött ljusbehandling minskade fibromyalgisymptom, smärta, antal ömma fläckar, stelhet i leder, trötthet, depression och ångest.  Nästan alla deltagare var kvinnor (en studie inkluderade en man och en studie rapporterade ingen könsfördelning)".

Källa/referenser (24 oktober 2023):

https://examine.com/supplements/red-light-therapy/

 

Reumatism-studie:

"Studiesammanfattning. Denna metaanalys av  kontrollerade studier på personer med reumatoid artrit fann att rött ljusbehandling minskade smärta, minskade varaktigheten av morgonstelhet (med i genomsnitt 27,5 minuter) och ökade tip-to  - handflatsflexibilitet".

Källa/referenser (24 oktober 2023):

https://examine.com/supplements/red-light-therapy/

 

Artros-studie:

"Sammanfattning. Behandling med rött ljus kan minska ledvärk, även om det är det starkaste beviset för denna effekt i samband med knäartros. Effekten av behandling på smärta och funktionshinder vid knäartros: systematisk översyn och metaanalys av placebokontrollerade studier".

Källa/referenser (24 oktober 2023):

https://examine.com/supplements/red-light-therapy/

 

Kronisk ländryggssmärta-studie:

"Denna metaanalys och kontrollerade studie med  394 deltagare fann att rödljus behandling minskar smärta i nedre delen av ryggen, men att rött ljus terapi inte tydligt minskar funktionshinder".

Källa/referenser (24 oktober 2023):

https://examine.com/supplements/red-light-therapy

Tillbaka till blogg