rodljusterapi inflammation

Rödljusterapi - behandling för inflammation

Vad är egentligen en inflammation?  

Inflammation är inte bara ett symptom, det är en komplex process som äger rum i varje levande varelse.  Du kan tänka på inflammation som din kropps programmerade reaktion på en fara. Det är en av ditt immunsystems första åtgärder mot infektion, bakterier, irritation och cellskador.

Det finns tydliga fysiska orsaker till inflammationer, såsom exempelvis skador, sår, blåmärken och brännskador.  Inflammation uppstår också som svar på biologiska faktorer som infektion från bakterier och stress.

Kemiska irriterande ämnen, toxiner och alkohol kan också utlösa en inflammation i kroppen.

Din kropp kan också bli inflammerad som svar på bristfällig sömn, dålig kost, uttorkning och överdriven exponering för blått ljus från olika slags enheter. Dessa faktorer spelar sannolikt en roll i utvecklingen av kronisk inflammation.

Klassiska tecknen på inflammation är värme, rodnad, svullnad, smärta och funktionsförlust. Smärta orsakas av kemikalier som bradykinin och histamin som din kropp frigör som en varning för fara. Det finns också kliniska bevis för ett samband mellan depression och inflammation, både för depressionsutlösande inflammation och för inflammationer som leder till depression.

Miljontals människor världen över upplever smärta och nedsatt fysisk funktion varje dag på grund av olika slags inflammationer, särskilt kronisk inflammation.

 

Forskning på Rödljusterapi för inflammationer

Rödljusterapi, även känd som fotobiomodulering, har dykt upp som ett lovande behandlingsalternativ vid inflammationer. Behandlingar med rött och infrarött ljus (NIR) har i mångårig forskning påvisat en enorm potential för att vara just det, - en naturlig inflammationsbehandling utan läkemedelsrisker.

Rödljusterapi fungerar genom att penetrera huden och stimulera cellulär energiproduktion i kroppen, vilket kan hjälpa till att minska inflammation och främja läkning.

Klinisk forskning från hela världen har funnit att ljusterapi är en effektiv behandling för att minska inflammationer i specifika kirurgiska sammanhang.

Rödljusterapi med röda och infraröda våglängder av ljus stimulerar kroppens celler och minskar oxidativ stress, så att din kropp kan skapa mer användbar energi för att driva sig själv. Detta ökar funktionen, påskyndar kroppens egna läkning och sänker dessutom inflammation och smärta, vilket har visat sig i många expertgranskade studier.

Dr Michael Hamblin från Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital är en av världens ledande fotomedicinska forskare. Dr Hamblin har studerat Rödljusterapi utförligt och konstaterat att en av dess mest reproducerbara effekter är att - "behandlingar ger en övergripande minskning av inflammation, vilket är särskilt viktigt för exempelvis ledstörningar". *1

Dr. Hamblin menar att behandling med enhet med våglängder av rött och infrarött ljus - "aktiverar skyddsmekanismer i cellerna, till exempel när rött ljus träffar huden skapar det mitokondrier för att göra kroppens energi mer effektivt och öka produktionen av läkande antiinflammatoriska eller sjukdomsbekämpande antioxidanter".

När du använder rött ljus och behandlar med en enhet av medicinsk kvalitet bör ljuset appliceras direkt på det inflammerade området. Detta kommer att hjälpa till att stimulera cellulära reparationsprocesser och minska inflammationen. Denna process fungerar genom att öka syrenivåerna i cellerna.

Rödljusterapi anses ha antiinflammatoriska effekter.  Detta hjälper till att minska svullnad och smärta från kroniska tillstånd som artrit. Rött ljus hjälper till att minska produktionen av pro-inflammatoriska molekyler. Det ökar också produktionen av antiinflammatoriska molekyler, det kan hjälpa till att minska smärta och inflammation i det drabbade området

Rödjusterapi kan således hjälpa till att minska både smärta och stelhet.

Flera studier har analyserat rödljus förmåga att behandla muskelömhet och träningsrelaterad inflammation och smärta.

I en studie från 2008 fann man att behandling med rödljus hade en gynnsam effekt på symtomen på fördröjd muskelömhet. *2 

En brasiliansk studie från 2010 visade att personer som använde Rödjusterapi före en ansträngande träning upplevde mindre smärta och inflammation efter träning. *3

Laboratorieforskning på däggdjur: Forskningen som nämns ovan stämmer överens med tidigare studier av inflammatoriska markörer hos laboratorieråttor, som konsekvent har funnit att ljusterapibehandlingar förbättrar muskelömhet och minskar inflammation. *4

Rödljusterapi är väletablerad som en effektiv naturlig behandling för ledvärk. Mångårig klinisk forskning visar de terapeutiska effekterna rött ljus har på inflammationer.

En studie från 2013 visade att behandling med rödljus effektivt minskade ledinflammation och vävnadsskador hos råttor med reumatoid artrit. En annan studie publicerad i Journal of Photochemistry and Photobiology 2016 fann att rött ljusbehandling förbättrade smärta, stelhet och fysisk funktion hos patienter med knäartros. *5

En studie publicerad i tidskriften Wound Repair and Regeneration 2014 fann att rött ljusterapi påskyndar sårläkning hos diabetiska möss genom att minska inflammation och främja tillväxten av nya blodkärl. *6

Fördelarna med behandlingar med röd och infraröd ljusterapi för inflammation är många. 

Rödljusterapi är icke-invasivt, naturligt och utan biverkningar. Behandlingar kan hjälpa till att:

- Minska inflammation

- Förbättra cirkulationen

- Minska smärta och stelhet

- Främja cellulär regenerering

- Minska oxidativ stress

- Främja blodflödet

- Minska ledvärk

- Lindra smärta

 
Vetenskapliga källor och medicinska referenser:
*1
Hamblin, Michael R. “Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation.” AIMS biophysics vol. 4,3 (2017): 337-361. doi:10.3934/biophy.2017.3.337
*2
Douris, Peter et al. “Effect of phototherapy on delayed onset muscle soreness.” Photomedicine and laser surgery vol. 24,3 (2006): 377-82. doi:10.1089/pho.2006.24.377
 
*3
Leal Junior, Ernesto Cesar Pinto et al. “Effects of low-level laser therapy (LLLT) in the development of exercise-induced skeletal muscle fatigue and changes in biochemical markers related to postexercise recovery.” The Journal of orthopaedic and sports physical therapy vol. 40,8 (2010): 524-32. doi:10.2519/jospt.2010.3294
 
*4
Servetto, Natalia et al. “Evaluation of inflammatory biomarkers associated with oxidative stress and histological assessment of low-level laser therapy in experimental myopathy.” Lasers in surgery and medicine vol. 42,6 (2010): 577-83. doi:10.1002/lsm.20910
 
*5
Alves, Ana Carolina et al. “Effect of low-level laser therapy on the expression of inflammatory mediators and on neutrophils and macrophages in acute joint inflammation.” Arthritis research & therapy vol. 15,5 (2013): R116. doi:10.1186/ar4296
 
*6
Eming, Sabine A et al. “Wound repair and regeneration: mechanisms, signaling, and translation.” Science translational medicine vol. 6,265 (2014): 265sr6. doi:10.1126/scitranslmed.3009337
Tillbaka till blogg