Rödljusterapi - effekt på olika slags hudåkommor (eksem, psoriasis, rodnader, svullnader m.fl)

Rödljusterapi - effekt på olika slags hudåkommor (eksem, psoriasis, rodnader, svullnader m.fl)

Är du möjligen en av alla de många människor som lider av, eller har någon nära dig med eksem, psoriasis, rodnader eller annan form av hudåkomma? Då vet du exakt hur lidande och plågsamt det kan vara.

Oavsett hur många produkter vissa tycks använda eller hur hälsosam din kost är, blir du plågad av rodnader, svullnader och irritation. Du har förmodligen redan sökt efter alla tänkbara sätt och produkter, att försöka behandla dina symtom och ingenting verkar ha fungerat. Det måste väl ändå finnas ett annat sätt än att spendera orimliga summor på lotions, cremer, salvor och receptbelagda läkemedel - utan nämnvärda resultat, och dessutom bli rejält besviken var gång?!

Om du känner att du provat alla tillgängliga och för dig tidigare kända behandlingsmetoder att försöka minska eventuell klåda, irritation, rodnader och besvär kan faktiskt Rödljusterapi vara lösningen att behandla dina hudåkommor med, allt baserat på ny vetenskap och gjord forskning.

Behandling med rött ljus har visat sig ha många fördelar för alla (inklusive barn) som lider av hudåkommor såsom eksem, psoriasis, rodnader och även aknebesvär.

Du undrar säkert, hur kan det fungera? Och vad kan du förvänta dig om du beslutar dig att prova? I den här artikeln kommer vi att bryta ner hur Rödljusterapi faktiskt har potential att ge dig goda resultat och till och med läka dina eksem och relaterade tillstånd.


Forskning visar att röd ljusterapi minskar eksemklåda och svullnader

I en intressant gjord studie följde forskare personer som använde rött ljus för sina problem med eksem. Forskarna analyserade 81 patienter i drygt ett år och mätte hur deras symtom utvecklades med regelbundna behandlingar.

Forskarna i den aktuella studien utvärderade eksemutslag före, under och efter att patienterna provat behandlingar med rött ljus. Dessa fick bara en 2-minuters behandling med rött ljus per vecka. Även med en så pass kort behandling fann forskarna avsevärda förbättringar av vanliga eksemsymtom, inklusive en minskning av alla följande:

  • Hudfläckar, knölar (follikulär keratos)
  • Rodnande hud (pityriasis rosea)
  • Rodnad blemmor (erytem)
  • Hudförändringar av klåda (lichenification)

Forskargruppen utvärderade dessutom klåda före, under och efter behandling med rött ljus och fann att patienter kliade sin hud mindre och hade färre av synlig hudpåverkan på grund av klåda (lichenification) och mindre rodnader när de behandlades med Rödljusterapi.

Denna studie noterade följande, att "inga biverkningar fanns uppstod eller fanns under eller efter behandlingarna med rött ljus", - allt i linje med hundratals andra tester och studier om Rödljusterapi inom området hud och hälsa.

Gällande eksembehandling drog forskarna här slutsatsen att de "ansåg att Rödljusterapi kan bli den nya behandlingen att välja för behandling vanliga eksem och hudåkommor".


Lovande resultat på rött ljus i psoriasisbehandling

En studie från 2010 behandlade personer med kronisk psoriasis, som i de flesta fall visade sig vara resistenta mot konventionella behandlingar. Forskarna behandlade dessa patienter under en 4-5 veckors period med uppföljningar, och fann betydande förbättringar av patienternas psoriasissymptom.

Enligt aktuell studie med Rödljusbehandling förbättrade gruppens psoriasissymptom enligt följande:

- Psoriasis elimineras. Patienterna hade en 60-100% uppklaringsgrad med motsträvig psoriasis.

- Minskad inflammation. Rödljusterapi minskade hudinflammationen hos samtliga psoriasispatienterna.

- Patienttillfredsställelse. Forskarna drog slutsatsen att "tillfredsställelsen var allmänt sett mycket hög bland psoriasispatienterna som behandlades med rött ljus".

I en annan dubbelblind, s.k randomiserad studie gjord med Rödljusterapi bedömdes 20 patienter med psoriasis.

Genom att övervaka två psoriasisplack på varje patient, en behandlad och en obehandlad, kunde forskarna fastställa att behandling med rött ljus förbättrade samtliga patienters psoriasis genom minskad rodnad, minskad hårdhet och minskad fjällning av huden.

 

Minskad inflammation vid eksem och psoriasis med Rödljusterapi

Nästan varje studie om rött ljus och eksem eller psoriasis har dokumenterat en minskning av nivåerna gällande inflammation. Denna inflammationsreduktion minskar både klåda och smärta, och hjälper dessutom till att påskynda läkningsprocessen och att förhindra kroniska symtom.

Rött ljus naturliga antiinflammatoriska effekter har dokumenterats i stor omfattning i hundratals peer-reviewed kliniska prövningar och Rödljusterapi indikeras tydligt av FDA (U.S Food and Drug Administration, USA) att behandla smärta och belastning.


Slutsats: Rödljusterapi minskar klåda och inflammation vid eksem och psoriasis

Behandling med Rödljusterapi kan för alla vara en effektiv, naturlig behandling vid problem med alla slags hudåkommor, eksem och psoriasis. Enligt gjorda studier minskar behandling klåda och inflammation, och hjälper till att påskynda läkningsprocessen för huden i allmänhet. Förutom den värdefulla minskningen av kliande och andra hälsofördelar, som visas i nya och pågående studier, har behandling med Rödljusterapi funnits vara mycket säker och naturlig och fri från biverkningar. En stor förbättring jämfört med receptbelagda läkemedel och andra invasiva skadliga procedurer. 

 

Vetenskapliga källor och medicinska referenser:

-National Eczema Association

-National Psoriasis Foundation

-Morita H, Kohno J. et al. Clinical Application of GaAlAs 830 nm Diode Laser for Atopic Dermatitis. Laser Therapy. 1993 vol 5.

-Ablon G. Combination 830-nm and 633-nm light-emitting diode phototherapy shows promise in the treatment of recalcitrant psoriasis: preliminary findings. Photomedicine and Laser Surgery. 2010 Feb.

-Kleinpenning MM, Otero ME, et al. Efficacy of blue light vs. red light in the treatment of psoriasis: a double-blind, randomized comparative study. Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology. 2012 Feb.

-Kim CH, Cheong KA, Lee AY. 850nm light-emitting-diode phototherapy plus low-dose tacrolimus (FK-506) as combination therapy in the treatment of Dermatophagoides farinae-induced atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice.Journal of Dermatological Science. 2013 Nov.

-Kim CH, Cheong KA, et al. Effects of low-dose light-emitting-diode therapy in combination with water bath for atopic dermatitis in NC/Nga mice. Photodermatology Photoimmunology & Photomedicine. 2016 Jan.

-Jekal SJ, Park MS, et al. The Combined Effects of Curcumin Administration and 630 nm LED Phototherapy against DNCB-induced Atopic Dermatitis-like Skin Lesions in BALB/c Mice. Korean Journal of Clinical Laboratory Science. 2017 June.

 

Tillbaka till blogg